Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

petitdaisy
Życie składa się z mówienia "DZIEŃ DOBRY" ludziom, których nie lubimy i "DO WIDZENIA" ludziom na których nam zależy...
— znalezione, ale trafione w punkt!
petitdaisy
4157 2284
Reposted fromretro-girl retro-girl viaretro-girl retro-girl
petitdaisy
6303 53fd
Reposted fromretro-girl retro-girl viaretro-girl retro-girl
petitdaisy
3001 e6e0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaretro-girl retro-girl
petitdaisy
9010 5356 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretro-girl retro-girl
petitdaisy
5862 188c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretro-girl retro-girl
4958 dd99
Reposted fromkattrina kattrina viaretro-girl retro-girl
petitdaisy
0193 6c53 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaretro-girl retro-girl
petitdaisy
6376 c70b
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaretro-girl retro-girl
petitdaisy
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
petitdaisy
Dziura w moim sercu ma twój kształt i nikt inny do niej nie pasuje.
— Jeanette Winterson
petitdaisy
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaretro-girl retro-girl
petitdaisy
8898 654f
Reposted fromretro-girl retro-girl
petitdaisy
9067 fa6b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaretro-girl retro-girl
petitdaisy
7417 2388 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
To be beautiful means to be yourself. You don’t need to be accepted by others. You need to accept yourself.
Thich Nhat Hanh, The Art of Power
(via 69shadesofgray)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaretro-girl retro-girl
petitdaisy
4979 31e4 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaretro-girl retro-girl
petitdaisy
5813 27af 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretro-girl retro-girl
petitdaisy
9784 50f1
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretro-girl retro-girl
petitdaisy
7706 636b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl