Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

petitdaisy
Jestem dobrą dziewczyną ze złymi nawykami. Ciągle wplątuje się w historie które mnie nie dotyczą, bagatelizując istotne dla mnie rzeczy. Niewiele potrzebuję od życia a ono tak wiele ode mnie wymaga. Miłość uważam za największą siłę, zaufanie za największy przejaw odwagi. Za tymi, których kocham pójdę w ogień ale jeśli mnie ktoś zrani to tym ogniem spalę za sobą wszystkie mosty.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
petitdaisy
Nie chodzi o to, jakie ktoś sprawia wrażenie. Chodzi o to, aby dobrze się czuć w czyimś towarzystwie.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
petitdaisy
Wyrób w sobie nawyk kochania siebie tak mocno, jak kochasz innych.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
petitdaisy
Musiał pogodzić się z faktem, że niczym nie zabije bólu. Są takie straty, takie braki, których nie da się wypełnić i zastąpić.
— Alex Kava
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
petitdaisy
Jesteście młodzi. Nie wysiadujcie po kawiarniach, nie lamentujcie, nie poddawajcie się. Gdy będzie bardzo źle, idźcie do wielkiej poczekalni Paryża - do Luwru. Jest dobrze ogrzewany zimą. Lepiej smucić się przed obrazem Delacroix, Rembrandta czy van Gogha niż nad kieliszkiem wódki lub w kręgu bezsilnych wyrzekań i wściekłości.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
petitdaisy
Niczego nie można cofnąć. Nikt nie wraca. I nigdy nie wraca chwila, którą się raz przeżyło.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
petitdaisy
Łatwiej utracić to, co się trzyma w ramionach, niż to co się opuściło.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
petitdaisy
Przez ostatnie kilka tygodni życie nieraz udowodniło mi, że im lepiej kogoś poznajemy, tym bardziej nam na tej osobie zależy. To nieuchronne. Granice się zacierają i później, kiedy przychodzi rozłąka, utrata relacji staje się nieznośnym cierpieniem.
— Alexandra Bracken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
7625 cc6a 500

yesdontassignmeyours:

Nocturnal Animals

Reposted fromLittleJack LittleJack viajustmine justmine
petitdaisy
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z Tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromSandria Sandria viajustmine justmine
petitdaisy
Herbata to napój, który potrafi sobie poradzić z całym złem tego świata.
— C.J. Daugherty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
petitdaisy
Przypominam sobie spojrzenie, jakie mi rzucił odchodząc. Wyrażało wszystko to, co przemyślał ostatniej nocy. Wolałabym, żeby był taki jak inni mężczyźni i potrafił wygadać, co go w środku dręczy. Wtedy można by mu odpowiedzieć i wyperswadować niejedno. Ale co zrobić z mężczyzną, który tylko patrzy?
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Zielonego Wzgórza"
Reposted fromcudoku cudoku viajustmine justmine
petitdaisy
To, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromjestemaga jestemaga viajustmine justmine
petitdaisy
Przyjaźń nie potępia w chwilach trudnych, nie odpowiada zimnym rozumowaniem: gdybyś postąpił w ten czy tamten sposób… Otwiera szeroko ramiona i mówi: nie pragnę wiedzieć, nie oceniam, tutaj jest serce, gdzie możesz spocząć.
— Maldwina von Meysenbug
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajustmine justmine
petitdaisy
I masz to uczucie w sobie, takie ciepełko gdy na niego patrzysz. I to powoduje, że wstajesz i chcesz być lepsza, nie boisz się, idziesz z głową do góry po swoje.
— almostlover 07042017
Reposted fromalmostlover almostlover viajustmine justmine
petitdaisy
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajustmine justmine
petitdaisy
zawsze będę miała do ciebie sentyment.
Reposted fromgdyby gdyby viajustmine justmine
petitdaisy
Niekiedy spo­tyka­my ludzi zu­pełnie nam ob­cych, który­mi zaczy­namy się in­te­reso­wać od pier­wsze­go wej­rze­nia, ja­koś rap­townie, znienac­ka, za­nim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromblueinsane blueinsane viajustmine justmine
petitdaisy
 Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viajustmine justmine
petitdaisy
Zastanawiała się, czy powinnam sobie pójść. A potem zdałam sobie sprawę, że utrata bliskiej osoby dla każdego jest dokładnie taka sama: przytłaczająca, nieubłagana, ogłuszająca. Jak wiele potrafimy znieść my, ludzie; powoli uczymy się żyć dalej, choć zostaliśmy całkiem sami. Zapełniamy próżnię najlepiej, jak potrafimy. Albo pozwalamy się jej pochłonąć.
— Jennifer Ryan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl