Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

petitdaisy
0069 e206
Her (2013)
Reposted fromniedot niedot viarawwwr rawwwr
petitdaisy
Jeśli kogoś NAPRAWDĘ pali w sercu, że „zmarnował jakąś szansę” lub „czegoś jeszcze nie zrobił” to może warto zastanowić się nad swoim życiem i obiecać sobie: te, ziomek, a może to po prostu zrobimy? A może po prostu spełnimy to dziwne marzenie, głównie żebyś się przestał sam katować, nawet jeśli będzie to trudne i w efekcie nie prześpisz ani jednej pełnej nocy od teraz do Twoich trzydziestych urodzin?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromrawwwr rawwwr
petitdaisy
6102 6d03 500
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viarawwwr rawwwr
petitdaisy
7821 d993
Reposted fromSenyia Senyia viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
petitdaisy
7030 945c
Reposted fromzuli zuli viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
petitdaisy
0015 7320 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
7899 1087
petitdaisy
"Ludzie kochają urojenia. Drżą od nich. Nazywają je sensami. Te 'sensy' rozpuszczają się w powietrzu w momencie wypowiedzenia. Sama umiejętność ich sklecania jest pewnym fabrycznym uszkodzeniem."

Żulczyk, Ślepnąc od świateł
petitdaisy
Bo, skoro już jestem Tobą tak bardzo zachwycony, to nie chciałbym być w tym zachwycie nudny i monotonny. I nie wiem, skąd brać mi synonimy, żeby ciągle inaczej jakoś mówić Ci o tym wielkim i wszystko przesłaniającym przeżyciu, jakim dla mnie jesteś[...]
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
petitdaisy
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
petitdaisy
petitdaisy
5209 d180 500
petitdaisy
(...) tylko to co czujesz mnie interesuje
— Eldo "Pożycz mi płuca"
petitdaisy
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viasmutnazupa smutnazupa

July 13 2017

petitdaisy

xydg:

i wonder what its like to be attractive enough to have random people have crushes on you 

Reposted fromweightless weightless vianibyniic nibyniic
petitdaisy
6016 ece4 500
Reposted frommsitudinis msitudinis vianibyniic nibyniic
petitdaisy
Wiele razy chciałem Ci się wytłumaczyć, ale jakoś nie umiałem. Pisałem listy i darłem je. No, ale to oczywiste, że człowiek nie umie wytłumaczyć innym tego, czego sam dokładnie nie rozumie.
— Haruki Murakami/Przygoda z owcą
Reposted fromsfeter sfeter vianibyniic nibyniic
petitdaisy
Co jest gorsze? Nowe, potwornie bolesne rany czy stare rany, które powinny były wygoić się już dawno temu? Może stare rany nas czegoś uczą. Przypominają nam, gdzie byliśmy i co mamy za sobą. Uczą nas, czego unikać w przyszłości. Tak chcemy myśleć. Ale wcale tak nie jest. Niektóre błędy musimy powtórzyć wiele razy.
— M. Grey, Grey's Anatomy
Reposted fromzyta zyta vianibyniic nibyniic
5781 6836 500

englishsnow:

 Mathias Rocher || Iceland

Reposted frombng123 bng123 vianibyniic nibyniic
petitdaisy
We are all broken, that’s how the light gets in.
— Ernest Hemingway
Reposted fromcaraseen caraseen vianibyniic nibyniic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl