Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

petitdaisy
Wielka dama smutkiem pijana 
— A. Jantar
Reposted frompastelina pastelina viamhsa mhsa
8729 56f4 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamhsa mhsa
petitdaisy
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad viarawwwr rawwwr
petitdaisy
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viarawwwr rawwwr
petitdaisy
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero viarawwwr rawwwr
petitdaisy
Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromtillbaka tillbaka viarawwwr rawwwr
petitdaisy
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viarawwwr rawwwr
petitdaisy
W życiu przychodzi taki moment, gdy uświadamiasz sobie, że wszystko na co czekałeś jako dziecko, powinno było już się wydarzyć.
— lanforme.soup.
Reposted fromlanforme lanforme viarawwwr rawwwr
petitdaisy
petitdaisy
0593 bf85 500
Reposted fromviolethill violethill viarawwwr rawwwr
petitdaisy
4247 1294 500
Nowy Świetlicki, Jeden.
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viarawwwr rawwwr
petitdaisy
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viarawwwr rawwwr
petitdaisy

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viarawwwr rawwwr
petitdaisy
Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
— znalezione.
Reposted frombomdia bomdia viarawwwr rawwwr
petitdaisy
8379 286f 500
Reposted fromrawwwr rawwwr
petitdaisy
9452 24ee
500 days of summer
Reposted fromhtheory htheory viarawwwr rawwwr
petitdaisy
Teraz żyje z dnia na dzień, nie robiąc niczego nadzwyczajnego - czyta książki, rozmyśla, chodzi na spacery, ogląda filmy, śledzi, co się dzieje na świecie. Innymi słowy, odpoczywa, ale jest to dziwny rodzaj odpoczynku, nerwowy spokój.
— Paul Auster - Sunset Park
Reposted fromMissMurder MissMurder viarawwwr rawwwr
petitdaisy
3257 639c 500
Reposted fromTeardrops Teardrops viarawwwr rawwwr
petitdaisy
(via timidkoala)
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viarawwwr rawwwr
9344 720c 500

elliotaldersin:

Mood all summer ‘17

Reposted fromaheavenlyrush aheavenlyrush viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl